Сънят

От безсъние страдат почти една трета от хората, a всеки десети човек страда от продължителни нарушения на съня.

Физиологичният сън е важен не само за обновяване на физиологичните и душевни сили, за създаване на пътеки в паметта, но и редица метаболични процеси. Общата основа на разстройствата в съня е честото пробуждане, което води до отделяне на хормони на стреса (преди всичко на кортизон) и до усилване на промените в артериите (артериосклероза – свиване на артериите и втвърдяване на артериалните стени). В резултат от тези промени се повишава риска от инфаркт, съдово-мозъчни проблеми и други усложнения. Прекъсваният сън е рисков фактор за появата на метаболитен синдром, напълняване и диабет от 2. тип, както и за неравновесие при имунната система. Чест резултат е появата на депресия.
Разпределението на съня се променя през живота – новородените имат т.нар. полифазен сън, което означава, че те спят в редовни интервали няколко пъти дневно. Кърмачетата имат трифазов сън – дълъг нощен сън с поспиване сутрин и следобед. В предучилищна възраст се губи сутрешното спане, остава само дългият нощен сън с един следобеден сън. При учениците се губи и следобедният сън и сънят става монофазен – само дълъг нощен сън. В пенсионна възраст следобедният сън отново се появява, при някои хора сънят отново може да стане полифазен.

Важен фактор не е само продължителността на съня, но и дълбочината и качеството му. Усещането за свежест след събуждането е резултат не само от продължителността на съня, но и от наличието на дълбок сън и от броя преминати фази на съня. Фазите на съня включват четири стадия non- REM и един стадий REM.

Non – REM сън :

1. стадий – заспиване
постепенно психично отпускане, релаксация на мускулите, забавя се дишането, пулса
2. стадий – лек сън
В този стадий можем да бъдем събудени от съвсем слаби импулси, ако се събудим може да имаме чувството, че изобщо не сме спали
3. и 4. стадий – дълбок сън
Мускулите са напълно отпуснати, дишането и пулса се забавят, пада кръвното налягане и температурата. Спящият е почти неподвижен, диша равномерно и не реагира на импулси. Качеството и количеството на тези стадии влияе върху усещането за отпочиналост и свежест след събуждането.

REM стадий на съня:

Пулсът и кръвното налягане  са неравномерни, забързано дишане, увеличава се потреблението на кислород. Очите със затворени клепачи се движат бързо (rapid eye movements). Голямата част от мускулатурата е отпусната, има произволни тикове на лицето и пръстите.

REM стадият на съня се редува с другите цикли на съня и между отделните преминавания има кратко пробуждане, което не помним.
Ако ставаме без будилник, обикновено се събуждаме след някакъв стадий от цикъл на съня (горе-долу през 1.5 часа) и сутрин най-често се будим след края на REM фазата на съня. Ако все пак нещо ни събуди по-рано (или след събуждането останем в леглото и отново заспим например след половин час) много вероятно е да се събудим по средата на цикъла. След което се чувстваме не отпочинали, „недоспали“.